H-vision waterstof biedt de industrie de volumesom snel op grote schaal koolstofarm te worden. - Pumps & Valves NL

H-vision waterstof biedt de industrie de volumesom snel op grote schaal koolstofarm te worden.

Alice Krekt:  Als het ons lukt om in 2030 grootschalig waterstof toe te passen bereiken we een enorme CO2-reductie. Voor raffinaderijen en chemiebedrijven kan dat een flinke stap in het bereiken van hun eigen doelen betekenen.”

Met twaalf partners uit de waterstofwaardeketen werkt het team van H-vision aan een grootschalige reductie van de CO2-uitstoot van de industrie op relatief korte termijn. Het is de bedoeling van H-vision om twee waterstoffabrieken te ontwikkelen in het industriële havengebied van Rotterdam met een gezamenlijke productiecapaciteit van 1500 MW, om de industrie te voorzien van koolstofarme waterstof als brandstof voor hun processen.
Wij spraken met Alice Krekt, projectdirecteur van H-vision. Alice is tevens directeur Climate Program van Deltalinqs, dat de belangen behartigt van zo’n 700 bedrijven uit 14 sectoren in de Rotterdamse haven.

Wat is H-vision en hoe past dit in het Climate Program van Deltalinqs?
Alice: “Binnen het Deltalinqs Climate Program (DCP) werken we aan de klimaattransitie van het Rotterdamse Haven Industrieel Complex. Samenwerken staat daarin centraal. Met leden en partners werken we aan drie thema’s: energiemix & infrastructuuralternatieve brandstoffen & energiedragers encirculaire haven & industrie. Deltalinqs neemt daarin de rol van verbinder, en dat is ook de rol die we in H-vision nemen. H-vision zal de industrie, denk aan raffinaderijen en chemiebedrijven, in staat stellen haar CO2-uitstoot op korte termijn aanzienlijk te verminderen. Het idee is om in het Rotterdamse havengebied twee nieuwe waterstoffabrieken te bouwen, waarvan de eerste in 2026 operationeel moet zijn.”

CO2-vrije waterstof wordt gemaakt door aardgas om te zetten in waterstof. De CO2 die daarbij vrijkomt wordt tijdens het proces afgevangen en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee.

Alice: “Het bijzondere van H-vision is dat we in plaats van met aardgas, waterstof produceren die voor zo’n 90% genaakt wordt met raffinaderijgassen; de overige ongeveer 10% vullen we nog wel aan met aardgas. Onze industriële partners zullen die waterstof als brandstof gebruiken. Bijvoorbeeld in raffinaderijen en chemiebedrijven om de warmte op te wekken die nodig is voor de fabricage van producten. H-vision is niet afhankelijk van de opwekking van duurzame elektriciteit en kan daarom vóór 2030 op industriële schaal worden geproduceerd en de industrie voorzien van de energievolumes die zij nodig heeft.”

Welke rol vervult H-Vision in de energietransitie naar waterstof?
Alice: “H-vision helpt de waterstofwaardeketen op gang te brengen die uiteindelijk zal bestaan uit productie, gebruik, handel, import en doorvoer. De industrie staat voor aanzienlijke klimaatuitdagingen. Zonder het gebruik van CO2-arme waterstof als brandstof in de industrie lijken de ambitieuze klimaatdoelstellingen voor 2030 onhaalbaar. We kunnen niet wachten op een voldoende aanbod van hernieuwbare elektriciteit om CO2-vrije waterstof te maken. En nu we op weg zijn naar 2050, moeten we nu al de infrastructuur installeren en de markt voor de toekomst ontwikkelen als we de doelstellingen voor 2050 willen halen.”

In hoeverre is het haalbaar om infrastructuur tijdig gereed te hebben?
Alice: “Dankzij dit project kan de industrie nu al gaan plannen om de nodige technische aanpassingen door te voeren, bijvoorbeeld aan industriële ovens, zodat zij op tijd klaar is voor een veel bredere integratie van waterstof in de economie. Op deze manier ondersteunt H-vision de ambitie van Rotterdam om uit te groeien tot een internationale waterstofhub.”

“Dit verschaft bedrijven de komende jaren de mogelijkheid tijdens onderhouds- en investeringscycli de installaties voor proceswarmte op hun bedrijfsterreinen voor waterstof geschikt te maken.”

Als onderdeel van het waterstofnetwerk hebben Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie aangekondigd een waterstofbackbone door het havengebied te realiseren; een hoofdinfrastructuur die waterstof door de haven transporteert. Beide bedrijven zijn met hun H-vision partners in overleg hoe beide projecten elkaar kunnen versterken.

Alice: “In de eerste fase mikt H-vision op een regionaal netwerk tussen locaties voor waterstofproductie en afnemers, en is er ruimte voor extra afnemers in de toekomst. De H-vision partners voorzien een verdere integratie met de bejubelde open-access waterstof backbone van Gasunie en het Havenbedrijf Rotterdam, die de haven zal verbinden met de toekomstige nationale waterstof backbone.”

Hoe belangrijk is H-vison voor de waterstof ambities van Rotterdam?
Alice: “Vergeleken met andere EU-landen heeft Nederland in Rotterdam een aanzienlijke industriële sector opgebouwd met een internationale verbindingsfunctie. Met 385.000 banen en 6,2% van het BBP (bruto binnenlands product) heeft dat tal van voordelen. Tegelijkertijd betekent de omvang van de industriële sector ook dat een zeer aanzienlijke CO2-reductie nodig is om de nationale en Europese klimaatdoelstellingen te halen. Daarvoor zijn projecten nodig die snel kunnen helpen om de CO2-uitstoot in Nederland sterk terug te dringen en de weg vrij te maken voor een duurzame en klimaatneutrale energievoorziening in 2050. H-vision is precies zo’n type project!”

Alice Krekt is één van de sprekers op het online event van 8 juli waar zij de bijdrage van H-vision aan de CO2-reductie doelen van de industrie zal toelichten en zal ingaan op succesfactoren en leerpunten. Alvast meer weten over H-vision? Bekijk de H-vision in 3-minuten animatie.

Deel dit bericht

Scroll naar top